آموزش‌های آنلاین ویدئویی و تجربه محور در آکادمی بازیاتو

از حرفه‌ای‌ها کاربردی یاد بگیرید

آموزش‌های دوره گرافیک (فتوشاپ)

8
دوره آموزشی

930
دانشجو

69 ساعت
ساعت آموزش

7
تعداد اساتید