آموزش‌های آنلاین ویدئویی و تجربه محور در آکادمی بازیاتو

از حرفه‌ای‌ها کاربردی یاد بگیرید

دوره‌های ویژه (پروژه محور)

تمامی دوره‌ها

4
دوره آموزشی

116
دانشجو

51 ساعت
ساعت آموزش

6
تعداد اساتید